Transcrierea unui vehicul


Pentru transcrierea unui vehicul de la un proprietar la altul sunt necesare urmatoarele documente:

 • cererea de transcriere a noului proprietar;
 • fisa de inmatriculare a vehiculului vizata de Organele Fiscale ale autoritatilor administratiei publice locale;
 • documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului (factura, contract de vanzare-cumparare, etc.) -copie xerox;
 • trei certificate de radiere -completate;
 • cartea de identitate a vehiculului (original si copie);
 • BI/CI al solicitantului (original si copie);
 • dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice;
 • pentru transcriere aveti nevoie si de asigurarea obligatorie de raspundere civila (RCA) in cpoie ;
 • dovada de plata a taxei de inmatriculare -se achita la Administratia Financiara -in original;
 • dovada de plata a certificatului de inmatriculare -se achita la C.E.C. sau B.C.R. -in original;
 • certificatul de inmatriculare al vechiului proprietar in care acesta a inscris transmiterea dreptului de proprietate;
 • placutele cu numar de inmatriculare (in cazul in care nu vor fi pastrate de noul proprietar);
 • certificatul de autenticitate -eliberat de Registru Auto Roman (R.A.R.) -in original;
 • procura speciala, dupa caz;
 • alte acte necesare pentru clarificarea unor situatii particulare, daca va fi cazul.
Reclame

Radierea in cazul dezmembrarii


Documente necesare pentru radiere in cazul dezmembrarii:

 • cerere radiere;
 • fisa de inmatriculare vizata de cei de la Administratia Financiara;
 • certificatul de radiere -trei exemplare completate;
 • documentul care atesta dezmembrarea vehiculului;
 • cartea de identitate a vehiculului (original si copie);
 • certificatul de inmatriculare al vehiculului;
 • placutele cu numar de inmatriculare;
 • documentul de identificare al solicitantului (original si copie);

Radiere la cererea proprietarului


Documentele necesare pentru radierea la cerere sunt:

 • cererea de radiere;
 • certificatul de radiere -trei exemplare completate;
 • fisa de inmatriculare vizata de Organele Fiscale;
 • cartea de identitate a vehiculului (original si copie);
 • certificatul de inmatriculare al vehiculului;
 • placutele cu numar de inmatriculare;
 • copia unui document care atesta detinerea unui garaj, curte, teren, parcare, unde poate fi depozitat vehiculul ce urmeaza a fi radiat din circulatie;
 • documentul de identificare al solicitantului (original si copie).

Numere provizorii


Pana la inmatriculare, serviciile publice comunitare, regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, competente – autorizeaza provizoriu circulatia autovehiculelor si a remorcilor neinmatriculate, pentru o perioada ce nu va depasi 30 de zile, dar nu mai mult de data la care expira asigurarea obligatorie de raspundere civila (RCA) pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

Documente necesare:
1. cererea pentru numere provizorii;
2. dovada asigurarii obligatorie de raspundere civila (RCA) -in copie xerox;
3. dovada de plata a taxei de autorizare provizorie a circulatiei (8 lei) -se achita la Administratia Financiara;
4. dovada de plata a contravalorii autorizatiei de circulatie provizorie (13 lei) -se achita la CEC;
5. dovada platii contravalorii placutelor cu numar provizoriu (30 lei) -se achita la ghiseul politiei;
6. contract de vanzare-cumparare sau factura de achizitie (copie);
7. actul de identitate al solicitantului (original si copie);
8. copia declaratiei vamale pentru vehiculele provenite din afara UE la care se solicita inmatricularea in Romania, cu exceptia primei autorizari;
9. alte acte necesare pentru clarificarea unor situatii particulare.
 

Inmatricularea unui vehicul uzat importat


Pentru inmatricularea unui astfel de vehicul sunt necesare urmatoarele documente:

 • cererea de inmatriculare;
 • fisa de inmatriculare vizata de Organele Fiscale;
 • cartea de identitate a vehiculului (original si copie);
 • documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului (factura, contract de vanzare-cumparare) -(original si copie);
 • actul de identitate al solicitantului (original si copie);
 • dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice;
 • copie tichet RCA;
 • dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import definitiv (original sau copie legalizata);
 • dovada de plata a taxei de inmatriculare (52 lei) -se achita la Administratia Financiara;
 • dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (37 lei) -se achita la CEC sau BCR;
 • certificatul de autenticitate al vehiculului in termenul de valabilitate (60 zile) -R.A.R.;
 • documentele de inmatriculare eliberate de autoritatile straine in original, precum si placutele de inmatriculare straine;
 • decizia de calcul a taxei de poluare -se elibereaza de Administratia Financiara (copie);
 • dovada de plata a taxei de poluare (original si copie) -se achita la Trezorerie;
 • procura speciala, daca este cazul;
 • alte acte, dupa caz.

Inmatricularea unui vehicul nou


Pentru inmatricularea unui vehicul nou sunt necesare urmatoarele acte:

 • cererea de inmatriculare;
 • fisa de inmatriculare vizata de Organele Fiscale;
 • cartea de identitate a vehiculului (original si copie);
 • documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului (contract, factura, etc.) -in copie xerox;
 • actul de identitate al solicitantului (original si copie);
 • asigurarea obligatorie de raspundere civila (RCA) -copie;
 • dovada de plata a taxei de inmatriculare, care se plateste la Administratia Financiara;
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de inmatriculare, care se achita la CEC sau BCR;
 • decizia de calcul a taxei de poluare, care se elibereaza de Administratia Financiara -copie xerox;
 • dovada de plata a taxei de poluare (original si copie), care se achita la Trezorerie;
 • procura speciala, daca este cazul;
 • alte acte necesare pentru clarificarea unor situatii particulare, daca este cazul.